AD-albueledsdysplasi

AD - ALBUELEDSDYSAPLASI


Forklaring:

Årsagerne til at en hund udvikler albueledsdysplasi og slidgigt kan være mange forskellige, men mange undersøgelser har vist en høj grad af arvelighed for udvikling af albueledsdysplasi og dermed slidgigt.

 

Albueledsdysplasi er en arvelig lidelse, der opstår på grund af fejludvikling af albueleddet. Albueleddet består udover ligamenter og ledkapsel

af tre knogler: Overarmsknoglen (Humerus), Spolebenet (Radius) og albuebenet (Ulna).

 

Albueledsdysplasi er en inkongruens imellem de tre knogler, som udgør leddet. Fejludvikling af specielt albuebenets ledflade bevirker, at denne er svagt ellipseformet. Dette forværres af at spolebenets ledflade er ændret i rundingen, således at overarmsknoglen ikke passer ind i leddet.

Nogle taler om en trappe-dannelse i leddet.

 


Fejludviklingen i albuen kan resultere i tre forskellige udviklingslidelser:

 

 • Brud af Processus Coronoideus


 • Osteochondrose i albueleddet


 • Løsning af Processus Anconeus

 


 

Symtomerne på albueledsdysplasi:


 • Halthed på et eller begge forben allerede fra 4-6 måneders alderen.

 

 • Nedsat bøjelighed af albuen.

 

 • Hunden aflaster albuen ved at dreje denne udad.

 

 • Ofte ses uvilje mod at gå ned af trapper.

 

 • Hunden ønsker ikke at springe eller gå på "A-bræt" ved træning.

 

 • Nedsat lyst til at lege.

 

 • Leddet kan være hævet og ømt.

 

 • Muskelatrofi ses i fremskredne tilfælde.

 

 

 

Sådan stilles diagnosen:

Diagnosen stilles efter en klinisk undersøgelse af begge albueled, efterfulgt af en røntgenoptagelse, hvorved albueleddene fotograferes i to plan. Da det er meget små ledforandringer, man kigger efter, er det nødvendigt at have hunden bedøvet ved disse optagelser.

 

Alle tre lidelser i albueleddet vil afsløres af en røntgenundersøgelse. Enkelte klinikker diagnosticerer ved hjælp af en kikkertundersøgelse af leddene.

 

 

Hvordan behandles albueledsdysplasi: 

Albueledsdysplasien behandles i hver af de tre ovennævnte tilfælde ved en operation.

 

Brud af Processus Coronoideus på spolebenets ledflade til overarmsknoglen er den hyppigste årsag til albueledsdysplasi. Bruddet bevirker, at der opstår en læsion på overarmsknoglens ledbrusk. Man fjerner brudstykket ved en operation. Operationen kan være vanskelig, da albueleddet er et meget stramt led at operere i, og det afbrækkede knoglestykke undertiden sidder fastklemt langt inde i leddet.

 

Ved Osteochondrose i albueleddet ses en udviklingsforstyrrelse i overarmsknoglens ledbrusk. Her kan man tidligt i forløbet finde en bruskflap på ledfladen, som fjernes. Senere i sygdomsprocessen kan denne bruskflap være revet løs og danne en ledmus. Ledmusen kan ligeledes fjernes ved en operation.

 

Løsning af Processus Anconeus skyldes at nogle hunderacer, f.eks. Schæfere, danner spolebenet ud fra to forbeningscentre. Stress af leddet på grund af inkongruens bevirker derefter, at de to forbeningscentre ikke vokser sammen. Lidelsen kureres ved at bortoperere det løsnede stykke knogle.

 

 

Hvordan ser fremtiden ud for hunde med albueledsdysplasi: 

Hvis sygdommen opdages i tide, og gerne inden hunden er 6 måneder gammel, kan en operation kurere hunden og gøre den helt smertefri. Det er dog altid vigtigt efter operationen, at få en vurdering af leddets holdbarhed, da begyndende slidgigt i leddet kan være fremskredent, uden at dette kan erkendes på røntgenbillederne. Ved ubehandlede tilfælde af albueledsdysplasi udvikler hunden slidgigt i albuen.


 

Hvordan kan man forebyge albueledsdysplasi: 

Forebyggelse af albueledsdysplasi vil, p.g.a. den store arvelighed, især være at udelukke hunde med albueledsdysplasi fra avlen, men albueledsdysplasi kan også udvikles, eller forværres, ved for kraftig motionering af hvalpen/unghunden og overfodring i vækstperioden. Hold kontrol med hundens vægt og giv hunden jævn og regelmæssig motion.

 

Albueledsdysplasi er i høj grad arveligt, men andre faktorer som miljø og fodring spiller også ind.