Demodex-Hårsækmider

DEMODEX - HÅRSÆKMIDER


Hundens hårsækmider, Demodex canis, lever som navnet indikerer, i hundens hårsække, og er normal del af hundens hudflora.


Hvad er hårsækmider?

Denne type hudbetændelsen kaldes Demodicose som er en betændelse i hårsækkene fremkaldt af hårsækmider. Hårsækmiden er en lille cigarformet mide, der lever i huden. Den er almindeligt forekommende hos sunde og raske hunde. Miden bosætter sig i hårsækkene allerede i hvalpealderen, hvor den tætte kontakt mellem tæve og hvalp letter overførslen af smitten. Miderne lever af afstødte hudceller, talg og lignende.


Hvordan smitter hårsækmider?

Man mener ikke, at hårsækmider smitter fra hund til hund, men kun fra tæven til hvalpene når de dier. Det vides ikke nøjagtigt, hvorfor der ses

en overvækst af hårsækmider hos nogle hunde, men ikke hos andre. Det er sandsynligvis en midespecifik svækkelse af immunsystemet, der er skyld i overvæksten af hårsækmider. Denne svækkelse kan skyldes hormonelle forstyrrelser, anden sygdom eller kræft. Men der er også hunde,

der får demodicose, selv om de ikke lider af andre sygdomme, dette gælder især racer som Engelsk bulldog, Pitbull terrier, Rottweiler og Shar pei.


Kan hundes hårsækmider smitte til mennesker?

Nej. Hundens hårsækmide Demodex canis er værtsspecifik og kan hverken smitte til mennesker eller andre dyrearter. Andre dyr kan også få hårsækmider (inklusive vi mennesker!), men disse hårsækmider er ligesom hundens værtsspecifikke, og smitter ikke til andre arter.


Hvad er symptomerne, når en hund er smittet med hårsækmider?

Der findes to former af demodicose (hudbetændelse forårsaget af hårsækmider).


  • Lokaliseret demodicose.

       Denne form ses især hos hvalpe, og der ses under fem velafgrænsede læsioner (angrebne hudområder) på hundens krop. Det er oftest i  

      hoved, bryst, forben og porter. På de angrebne hudområder vil hunden have tabt hårene og huden vil rødme en smule. Betændelsen  

      medfører, at hunden taber hår, så der fremkommer hårløse partier. Der kan være kløe og skældannelse.


  • Generaliseret demodicose.

       Man taler om generaliseret demodicose når der er mere end fem læsioner, eller hvis der er større hudområder der er angrebet. Den  

       generaliserede form viser sig oftest ved store sammenhængende områder med voldsomme forandring. De angrebne hudområder vil være  

       skaldende, røde og hyperoigmenterede (mørkespættede) og der vil være en bakterieinfektion oveni, som kan medføre, at huden bliver

       fortykket. Det kan væske fra de ramte områder, så der dannes skorper, og af og til ser man små byldedannelser i huden. Sygdommen vil

       ofte være yderligere kompliceret af en bakteriel hudbetændelse, som følge af demodicosen.


Hvordan stiller dyrlægen diagnosen?

For at stille diagnosen demodicose er det nødvendigt, at dyrlægen påviser et relativt stort antal hårsækmider. Det gøres ved, at dyrlægen

foretager et hudskrab, som undersøges i et mikroskop. Skrabet foretages med en skalpel eller en skarp ske, og hunden er enten lokalbedøvet

eller under fuld narkose. Undertiden kan det være relevant at supplere hudskrabet med en vævsprøve (biopsi) fra huden, som undersøges af en patolog.


Hvordan behandles hunden, når den har fået hårsækmider?


  • Den lokale form af demodicose kan forsvinde af sig selv i løbet af 6-8 uger, men det kan være nødvendigt at behandle hunden mod samtidig bakterieinfektion med antibiotika, ligesom hyppig vask med en hårsæksrensende shampo, f.eks Vetriderm BP-shampoo, kan afkorte forløbet.  • Den generaliseret form af demodicose er en alvorlig sygdom, der oftest kræver intens behandling og den kan endda være meget svær at behandle. Miderne sidder ”gemt” nede i hårsækken, og det kan være svært at få en tilstrækkelig høj koncentration af lægemidlet derned. Der findes ingen medicin, som er godkendt til behandling af demodicose hos hunde i Danmark. Derfor må dyrlægen i samråd med ejeren ofte benytte lægemidler, som erfaringen viser har effekt, men som altså ikke er godkendt til behandlingen. Det er som regel nødvendigt at behandle i mere end 2-3 måneder, før der ikke længere kan findes hårsækmider i nye hudskrab. Da man mener at sygdommen skyldes et nedsat immunologisk respons fra hunden, er det også vigtigt at den bliver støttet med et kvalitetsfoder og olie med speciel fedtsyresammensætning der styrker huden.Hvordan er fremtidsudsigterne for en hund der er smittet med hårsækmider?


  • Lokal demodicose er som sagt let at behandle og har en god prognose.


  • Generaliseret demodicose kan derimod volde problemer at behandle. Fælles for de forskellige behandlingsmuligheder, er, at det typisk er

      60-70 % der bliver helbredt. Hvis behandlingen ikke virker, kan man sagtens være heldig med en anden type behandling. Der er dog nogle    

      hunde hvor det trods flere forskellige behandlingsforsøg ikke lykkes at helbrede den. Disse hunde vil ofte have behov for livslang terapi for

      at holde symptomerne nede. Det vil især være perioder med stress eller anden sygdom, der vil få demodicosen til at blusse op igen.

Udviklingen i tid
Demodex - hårsækmider
Demodex canis