HC-Hereditary Cataract

HC - HEREDITARY CATARACT


HC er en progressiv tilstand, som indebærer at selvom hvalpen ikke er født med det, så kan den senere udvikle det. Hovedparten

af angrebne hunde, får symptomer ved 6-8 måneders alderen eller senere - kan også forekomme i et tidligt hvalpestadie og videreudvikles til hunden bliver blind. Tilstanden er dobbeltsidet, og dette betyder at begge øjne bliver angrebet.

 

HC er ingen ny sygdom i racen, den har eksisteret i over 30 år. Arvegangen på HC beror på at både moderen og faderen er bærere for at hvalpen kan blive angrebet. Hvis hunden ikke har HC ved 18 måneders alderen, viser erfaringen at så udvikler den det ej heller senere.

 

Man har før ikke kunnet se om en hund var bærer eller ej af sygdommen, men nu er der mulighed for at DNA teste som med sikkerhed diagnosticerer hundens tilstand. Dette gør det muligt at kontrollere at man ikke parrer en bærer med en bærer, så man ikke derved fremavler hunde som bliver angrebet af sygdommen og bliver blinde.


HC-Hereditary Cataract  er arvelige grå stær 
(også kendt som juvenile grå stær). Cataract er det græske navn for en uklarhed i øjets linse.

Linsen er placeret lige bag pupillen og regnbuehinden, og en normal linse er glasklar og gennemskinnelig. Linsen hjælper med at bryde lysets stråler og dermed danne et skarpt billede. Ved cataract findes en mindre eller større uklarhed i linsen, som forhindrer lysets adgang. Uklarheden kan være placeret forskellige steder i linsen, og det er netop placeringen, der kan være afgørende for, om det pågældende tilfælde bedømmes

som en arvelig cataract. Cataract kan optræde i det ene øje, men ses oftest i begge øjne, og udviklingen af cataracten varierer ofte meget.
Arvelige grå stær er hos racen Staffordshire Bull Terrier blevet anerkendt som en arvelig tilstand og har været kendt siden slutningen af 1970'erne.

Påvirkede hunde udvikler sygedommen grå stær i begge øjne i en tidlig alder. Tilstanden er som udgangspunkt ikke medfødt, så linserne er normale ved fødslen, men grå stær kan allerede vise sig, når hvalpen er nogle få uger eller måneder gammel, efterfølgende vil det resulteret i

total blindhed i 2 til 3 års alderen.


Før i tiden kunne det ikke ses, om en hund var bærer eller ej af sygdommen, men nu er det blevet mulig at teste for sygdommen via DNA prøver. Testen finder ikke kun genet, men påviser også om hunde er bærere eller påvirket af genet. Derfor er det muligt at kontrollere, at man ikke parrer en bærer med en bærer og derved avler frem hunde som bliver angrebet af sygdommen og bliver blinde. Under normale omstændigheder, der vil være flere bærere end påvirkede hunde. Det er vigtigt at udelukke bærere af genet i avl, da de kan få påvirkede hvalpe, hvis de parres med andre bærere.


Testen af HC-Hereditary Cataract kan udføres samtidig med DNA-testen for L2Hga. Testen foretages hos AHT i England ved fremsendelse af 3 ml blod fortaget hos dyrlægen.


Der er mulighed for frivillig indsendelse til DKK omkring HC, men det er ikke en avlsrestriktion for racen. På sigt vil resultaterne give en indikation af om vi har et reelt problem i Danmark.

 


Lidelsen videregives gennem generne på følgende måde:


  •  Parring af to upåvirket hunde, vil ikke give nogle påvirkning hos hvalpe. Alle er således upåvirkede (CLEAR)


  • To kopier af det defekte gen (et gen arvet fra hver forælder) giver et afkom der er påvirket (AFFECTED)

       Når to tilsyneladende raske hunde parres, vil afkommet fordeles med ca. 25% upåvirket (CLEAR), 25% af afkommet vil være affected af og    

       50% vil være bærere (CARRIER) 
  • En parring af en bærer og en upåvirket, vil kunne give 50% upåvirket hvalpe (CLEAR) og 50% bærer (CARRIER).

       INGEN af hvalpene vil være påvirket. Det påvises via DNA testen, om og hvor mange hvalpe der er påvirket.

Det er vigtigt at alle avlsdyr testes, så man kan udrydde sygdommen.