Sundhed og info

VI BESTRÆBER OS PÅ AT LAVE SUNDE HVALPE


Avl og opdræt med stamtavler er ikke bare en parring mellem to hunde af modsat køn for at producere hvalpe. Nej, opdræt er en kunst, der kræver viden om genetik, blodlinjer osv. Men især kærlighed til hunden og racen. Som opdrættere af Staffordshire Bull terrier ser vi os selv som ambassadører for racen og vi understreger gerne at vores opdræt udelukkende drives af vores store passion for denne unikke og vidunderlige race.
 Vi ønsker derfor også kun at lave kuld der kan være medvirkende til at forbedre racen i forhold til sundhed, temperament, eksteriør og levetid.


Om hundens fysiske sundhed:

Grundlæggende er det vores holdning, at hunde skal være raske og velfungerende.
 Derfor er det vores formål at avle fysiske og mentale sunde, racetypiske hunde. Som opdrætter kan man ikke garantere at man kun avler sunde hunde, men man kan som opdrætter gøre meget for at undgå, at hundene bliver syge af arvelige sygdomme.


Som opdrætter:

  • Bør man skaffe sig viden om  evt. arvelige sygdomme inden for racen
.


  • Bør man undlade at benytte dyr i avlen, som er belastet af en eller anden lidelse
.


  • Bør man prioritere sundhed frem for andre forhold, som f.eks. brugsegenskaber eller et smukt udseende
.


  • Skal man lade være med at lukke øjnene for eller bortforklare, hvis der viser sig at være noget galt med ens opdræt. 

Om hundens mentale sundhed:

Grundlæggende er det vores holdning at en hund skal være mentalt velfungerende, for at man har glæde af samværet med den.
 Det kræver at man som opdrætter har valgt mentale velfungerende avlsdyr. Det kræver yderlig at når man har et kuld hvalpe, at man så sørger for den rette prægning af hvalpene, indtil de bliver solgt og at man som opdrætter loyalt rådgiver sine hvalpekøbere både mht. racen og valg af køn, så hvalpen/hunden kommer til at passe til familiens/personens tilværelse.


Om hundens avlsrestriktion og anbefalinger: 

Betyder at i nogle racer skal avlsdyrene opfylde specifikke betingelser for at blive godkendt til avl. Disse betingelser kaldes avlsrestriktioner, og

er en forudsætning for at afkommet kan blive stambogsført. Både hannen og tæven skal opfylde avlsrestriktionerne på parringstidspunktet.

Dette gælder også hvis den ene af avlspartnerne er fra udlandet. Udover avlsrestriktionerne er der i nogle racer vedtaget en række avlsanbefalinger, som det er frivilligt at følge.

For racer med den generelle regel vedrørende HD/AD og brug af hunde med en HD-status D og E samt en AD-Status 3. Som udgangspunkt bør man ikke anvende hunde med en HD-status D eller E, samt hunde med en AD-status 3 i avl.


Hos Staffordshire Bull terrieren har vi HAFT følgende avlsrestriktioner på Hofter (HD) og albuer (AD)

Disse regler blev indført 1. januar 2013.


  • HD-KRAV (hofteledysplasi):

      kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK. En hund med HD grad D eller E kan      
      undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætter vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så
      tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)


  • AD-KRAV (albueledsdysplasi):

      Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK. En hund med AD grad 3 kan    

      undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så      

      tilfælde altid være AD fri (grad 0)


     Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.Der henvises herudover til DKK's    

     stambogsføringsregler.


  • Avlsanbefalinger:

      For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Terrier Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen

      skal følgende desuden være opfyldt:

      Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK.

      Begge forældredyr skal før parring have AD status 0, 1 eller 2 registreret i DKK

      Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt  

      på et eksteriørarrangement.


HD/AD kravet er fjernet fra racen den 16. oktober 2015 efter ønske fra specialklubben.


Dansk Kennel Klub og Sundhedsudvalget har godkendt racegruppens ønske om at ændre kravet om kendt status på hofter og albuer til en anbefaling. Dette vil i praksis være gældende for parringer fra dags dato den 16.okt. hvor kravet er blevet fjernet efter ønske fra specialklubben. De har ikke godkendt ønsket om at ændre anbefalingen vedr. udstilling fra Very Good til Excellent.


  • Avlsrestriktion:

      Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

      Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler.


  • Avlsanbefalinger:

      For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Terrier Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være    

      opfyldt:


     1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK.


     2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0,1 eller 2 registreret i DKK


    3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være  

        eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.


Hos Kennel Vikingstaff's vil vi forsætte med at teste vores hunde inden de anvendes i avl.

Vi tester for at sikre at vores hundes sundhed er i tip top inden vi bruger dem i avl. Hos os acceptere vi ikke brug af hunde i avlen, hvis de har mere end C status på hofter og vi bruger max 1 på albuerne. Inden hunden bruges i avl, skal der tages billeder af dens hoffer og albuer hos en dyrlæge. Denne fotograferingen af hunden kan tidligste foregår i alderen 12 måneder for HD og AD.


Som opdrætter skal man udvise omtanke og ansvarlighed i ens avlsarbejde.


STAFFORDSHIRE BULL TERRIERNS HELBRED


For at læse mere om de forskellige sygdomme skal du klikke på de forskellige ord.